Chung riêng

Hôm qua gặp thấy anh buồn mắt lệ
Dẫu cuộc đời dâu bể cũng gần qua
Thôi anh ơi đừng gieo giọt lệ nhòa
Thêm tủi phận người vợ hiền năm cũ
Tình nghĩa vợ chồng tháng năm còn ấp ủ
Hạnh phúc đầu chi hơn những đứa con
Ta có phúc có nếp lẫn có lòn
Hai con nhỏ một trai và một gái
Lúc mới yêu ai cũng nồng duyên mới
Tháng năm xui nét phấn ngọc phai mờ
Phần nhọc nhằn lo con cái ngây thơ
Dáng dấp mẹ dần xa rời con gái
Hết mùa đông cũng tàn mùa hoa cải
Hạt giống già khô cất để mùa sau
Ai nên khôn chẳng phụ bạc duyên đầu
Thương phận gái như hoa đào sau tết
Nơi đất khách thiếu chi người lãm lịch
Và bạc tiền cám dỗ kiếp thực hư ….
Để anh quên người vợ trẻ đợi chờ
Con thơ dại tay bồng tay dắt
Tháng năm qua rồi quen dần khó nhọc
mẹ con em cũng nheo nhóc qua ngày
Nơi quê người anh sống cảnh đắm say
Người vợ mới với cuộc đời mỹ mạn
Thôi cho qua cuộc tình ta năm tháng
Đã phai mờ vì Nguyệt lão xe tơ
Có quên em vì hạnh phúc vô bờ
Nghĩ đến con mà mủi lòng khúm núm